Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: Πιστοποιήσεις
Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ISO 22301 (AXIAISO22301)Διαχειριστής Πλατφόρμας
.